2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o XI sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbędzie się w dn. 24 września 2019 r.

                                                                             Wielka Nieszawka, dn. 15 września 2019 roku
 
RES.0002.XI.1.2019                                                    
                                                                                      
 
Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z  2019 r.  poz. 506) zwołuję XI sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu
24  września 2019 roku (wtorek) o godzinie 15:00 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce.
 
Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z:
a)   VIII sesji, która odbyła się w dniu 17 czerwca 2019 roku,
b)   IX sesji, która odbyła się w dniu 25 czerwca 2019 roku,
c)   X sesji, która odbyła się w dniu 2 lipca 2019 roku.
3.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)  wyrażania zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Wielkiej Nieszawce (dz. nr 201/5) (druk nr 1),
b) wyrażania zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Wielkiej Nieszawce (dz. nr 201/4) (druk nr 2),
Druk nr 2 (585kB) pdf
c) powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników (druk nr 3),
Druk nr 3 (427kB) pdf
d) zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2019 rok (druk nr 4),
Druk nr 4 (5388kB) pdf
e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 5),
Druk nr 5 (2620kB) pdf
f) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (druk nr 6),
Druk nr 6 (800kB) pdf
4. Informacja Wójta Gminy w Wielkiej Nieszawce z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku. (druk nr 7, Radni otrzymali w dniu 10.09.2019 r.). 
Przerwa 
5.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
6.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
7.  Interpelacje i wolne wnioski.
8.  Zakończenie sesji.
                                          

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (17 września 2019)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (17 września 2019, 08:19:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 221