2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbędzie się w dn.15 października 2019 r. o godz. 15:00

                                                                              Wielka Nieszawka, dn. 08 października 2019 roku
 
 
 
 
RES.0002.XII.1.2019                                                    
                                                                                                                                       
                                                         
 
                                                                                                                                                    Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z  2019 r.  poz. 506) zwołuję XII sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 15  października 2019 roku (wtorek) o godzinie 15:00 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce.
 
 
 
Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2019 rok.
      projekt uchwały (1545kB) pdf  
3. Zakończenie sesji.


                                          
 
 
 
 
 
                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              (-) mgr inż. Arkadiusz Wyrzykowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (8 października 2019)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (8 października 2019, 14:23:34)

Ostatnia zmiana: Ewa Wróblewska-Kucharska (8 października 2019, 14:36:57)
Zmieniono: data i godzina sesji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 207