2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbędzie się w dn. 29 października 2019 r.

                                                                        Wielka Nieszawka, dn. 21 października 2019 roku  RES.0002.XIII.1.2019                                                    
                                                                                      
                                                                                      
 
                                                                                      
 
Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z  2019 r.  poz. 506) zwołuję XIII sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu
29 października 2019 roku (wtorek) o godzinie 15:00 w Gminnym Centrum Kultury
w Małej Nieszawce.
 
Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z:
a)      XI sesji, która odbyła się w dniu 24 września 2019 roku,
b)      XII sesji, która odbyła się w dniu 15 października 2019 roku,
3.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)  wyrażania zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Wielkiej Nieszawce (dz. nr 201/5) (druk nr 1),
b) wyrażania zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Wielkiej Nieszawce (dz. nr 201/4) (druk nr 2),
c) wyrażania zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Wielkiej Nieszawce (dz. nr 190/3) (druk nr 3),
d) wyrażania zgody na zbycie udziału w prawie własności nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w miejscowości Dorohusk (dz. nr 579/2) (druk nr 4),
e) statutu sołectwa Brzoza (druk nr 5),
f) statutu sołectwa Cierpice (druk nr 6),
g) statutu sołectwa Mała Nieszawka (druk nr 7),
h) statutu sołectwa Wielka Nieszawka (druk nr 8),
i) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu na kadencję 2020-2023(druk nr 9),
j) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (druk nr 10).
k) zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2019 rok (druk nr 11)
 
Przerwa
 
4.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
5.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
6.  Interpelacje i wolne wnioski.
7.  Zakończenie sesji.
                                           
                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                            (-) mgr inż. Arkadiusz Wyrzykowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (22 października 2019)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (22 października 2019, 15:59:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 296