2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbędzie się w dn. 16 grudnia 2019 r. o godz. 8:00 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce


Wielka Nieszawka, dn. 13 grudnia 2019 roku 

Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2019 r.  poz. 506 ze zm.) zwołuję XV sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 16 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 08:00 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce.
 

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty  (druk nr 1),
Druk nr 1 (1487kB) pdf
b) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 2).
Druk nr 2 (2731kB) pdf
3.  Zakończenie sesji.
 
 
                                           
Przewodniczący Rady Gminy
(-) mgr inż. Arkadiusz Wyrzykowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (13 grudnia 2019)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (13 grudnia 2019, 15:28:12)

Ostatnia zmiana: Ewa Wróblewska-Kucharska (13 grudnia 2019, 15:35:00)
Zmieniono: -

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 333