Kompetencje referatów

Kompetencje referatów

Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji

  Do zadań i kompetencji Referatu Planowania Przestrzennego i Inwestycji należy w szczególności:prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami gminnymi, koordynacja zamierzeń inwestycyjnych Gminy, przygotowywanie projektów [...]

Referat Finansowo-Księgowy

  Do zadań i kompetencji Referatu Finansowo – Księgowego należy w szczególności:opracowywanie projektu budżetu gminy oraz analiza jego wykonania, wnioskowanie zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami oraz [...]

Referat Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami

Do zadań i kompetencji Referatu Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami należy w szczególności:zapewnienie prawidłowego poziomu usług komunalnych, w tym: zaopatrzenia w wodę, odprowadzanie ścieków, zapewnienie prawidłowego stanu [...]

metryczka