INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 26 kwietnia 2019 r.


INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Toruniu I
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
 
Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Wielka Nieszawka obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Toruniu I informuje, co następuje:
 
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce do niżej wymienionych komisji wyborczych:
 
- Nr 1, w liczbie 5, 
- Nr 2, w liczbie 5, 
- Nr 3, w liczbie 4, 
- Nr 4, w liczbie 5, 
- Nr 5, w liczbie 4, 
- Nr 6, w liczbie 1, 

§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce.

§ 3.
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
 

  Komisarz Wyborczy w Toruniu I
  Kazimierz Klugiewicz

metryczka


Wytworzył: Komisarz Wyborczy w Toruniu I (26 kwietnia 2019)
Opublikował: Sławomir Błach (26 kwietnia 2019, 14:01:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 175