2020

2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

2020

Zarządzenie Nr 36/2020

Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce za 2019 rok.  [...]

Zarządzenie Nr 34/2020

Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce za 2019 rok.  [...]

Zarządzenie nr 1/2020

Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania konkursu i oceny kandydatów na Kierownika Ośrodka Zdrowia.  [...]

metryczka