2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Konsultacje społeczne w sprawie projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Nieszawka na lata 2016-2023

Wielka Nieszawka, 27.01.2020 r.
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu (2997kB) pdf aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Nieszawka na lata 2016-2023.
Głównym powodem aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Nieszawka na lata 2016-2023” była zmiana lokalizacji budynku będącego przedmiotem rewitalizacji. Ponadto dokonano korekty wartości części wskaźników oraz aktualizacji harmonogramu.
Rewitalizacja  to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, znajdującym się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanego obszaru wiejskiego oraz uzupełnienie jej o nowe funkcje. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia, co zapewniają szerokie działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie.
Konsultację mają na celu zebranie od wszystkich zainteresowanych rewitalizacją (czyli interesariuszy) uwag, opinii i propozycji dotyczących aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Nieszawka na lata 2016-2023.
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 28.01.2020 r. do 04.02.2020 r. w  formie:
·    uwag w postaci papierowej lub elektronicznej składanych poprzez formularz_konsultacji (76kB) pdf ,
Wypełniony formularz konsultacji będzie  można przekazywać w terminie od dnia 28.01.2020 r. do 04.02.2010 r.:
·    bezpośrednio do Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce – pokój 12,
·    drogą elektroniczną na adres mailowy: zam.publiczne@wielkanieszawka.pl

Wójt Gminy Wielka Nieszawka
(-) Krzysztof Czarnecki

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Wielka Nieszawka (24 stycznia 2020)
Opublikował: Sławomir Błach (24 stycznia 2020, 12:26:46)

Ostatnia zmiana: Sławomir Błach (24 stycznia 2020, 12:33:27)
Zmieniono: Korekta pisarska

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 210