2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o postanowieniu z dnia 17 września 2020 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.19.2020.mk.9

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska:

zawiadamiam strony postępowania, że postanowieniem z dnia 17 września 2020 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.19.2020.mk.9, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, odmówił wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr 7/2020 z dnia 24 lutego 2020 r., znak: W00.4200.1.2016.ADS.44,
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz — Toruń".
Z treścią ww. postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w:
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie (na zasadach określonych w ogłoszeniu Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25 maja 2020 r. opublikowanym na stronie internetowej https://gdos.gov.p1), Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Urzędzie Miasta Bydgoszcz, Urzędzie Gminy Białe Błota, Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski, Urzędzie Gminy Wielka Nieszawka, Urzędzie Miasta Toruń.
Doręczenie ww. postanowienia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni (tj. po 14 dniach od dnia następnego) od dnia publicznego ogłoszenia o jego wydaniu.

Zawiadomienie o Postanowieniu z dnia 17 września 2020 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.19.2020.mk.9 (334kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (5 października 2020)
Opublikował: Kamil Maliszewski (5 października 2020, 09:11:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 20