Wybory Prezydenta RP w 2020 r.

Wybory Prezydenta RP w 2020 r.

Materiały szkoleniowe dla członków ObKW

Informuję, że prezentacje udostępnione na stronie internetowej są wyłącznie materiałami szkoleniowymi, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej. [...]

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 32/2020 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 15 czerwca 2020 r., odbędzie się 18 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej [...]

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 14 kwietnia 2020 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 14 kwietnia 2020 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW i losowaniu. [...]

metryczka