2020

2020

Wójt Gminy Wielka Nieszawka zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na dostawy kruszywa łamanego oraz gruzu budowlanego na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych w roku 2020.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o [...]

Wójt Gminy Wielka Nieszawka zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na dostawę wyposażenia do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach

Wielka Nieszawka, 06.08.2020 r. RIT.271.2.14.2020   ZAPYTANIE OFERTOWE   Wójt Gminy Wielka Nieszawka zgodnie z art. 4  pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. [...]

Wójt Gminy Wielka Nieszawka zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty remontowo-budowlane polegające na przebudowie części Szkoły Podstawowej w Cierpicach na przedszkole 3-oddziałowe – etap 2

Wójt Gminy Wielka Nieszawka zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego [...]

Wójt Gminy Wielka Nieszawka zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie chodnika w Małej Nieszawce

Wójt Gminy Wielka Nieszawka zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego [...]

Wójt Gminy Wielka Nieszawka zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego

Wójt Gminy Wielka Nieszawka zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z  dnia  29  stycznia  2004  r.  (Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  zaprasza  do  [...]

Wójt Gminy Wielka Nieszawka zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro

Wójt Gminy Wielka Nieszawka zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

   Wójt Gminy Wielka Nieszawka zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie [...]

metryczka