Stanowisko w sprawie podatku leśnego w 2008 roku.

 

S t a n o w i s k o

Rady Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 28 listopada 2007r.

w sprawie : podatku leśnego.

Rada Gminy Wielka Nieszawka    p o s t a n a w i a :

1. Nie korzystać z uprawnienia do dokonania obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego za rok 2008,

2. W świetle postanowień pkt 1 stanowiska podstawą obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Wielka Nieszawka w 2008r. będzie kwota 147,28zł/m3 ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z dnia 22 października 2007r. / M.P. nr 79, poz. 846 /.

Podatek leśny od 1 ha lasu za rok 2008 będzie wynosił 32,4016 zł. Dla lasów ochronnych stawka podatku leśnego ulega ustawowemu obniżeniu o 50%.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (28 listopada 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (12 grudnia 2007, 10:28:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1327