Podatek leśny w 2013r.

Stanowisko
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia  29 października 2012 r.

w sprawie : podatku leśnego.
 
 
 
Rada Gminy Wielka Nieszawka  p o s t a n a w i a :
 
1.  Nie korzystać z uprawnienia do dokonania obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, ustalonej na podstawie  komunikatu Prezesa GUS, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego za rok 2013.
 
2.  W świetle postanowień pkt 1 stanowiska podstawą obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Wielka Nieszawka w 2013r. będzie kwota  186,42zł/m3 ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z dnia  19 października 2012r. / M.P. 2012, poz.  788/.
Podatek  leśny od 1 ha lasu za rok 2013 będzie wynosił  41,0124zł. Dla lasów ochronnych stawka podatku leśnego ulega ustawowemu obniżeniu o 50%.
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski
 
Załącznik nr 1 (12kB) BIP w JST - Gmina Wielka Nieszawka

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (29 października 2012)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (31 października 2012, 11:50:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 684