Podatek leśny w 2016 r.

S t a n o w i s k o
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2015r.


w sprawie: podatku leśnego.

Rada Gminy Wielka Nieszawka p o s t a n a w i a:

  1. Nie korzystać z uprawnienia do dokonania obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego za rok 2016.

  1. W świetle postanowień pkt 1 stanowiska podstawą obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Wielka Nieszawka w 2016r. będzie kwota 191,77 zł/m3 ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2015r. /M.P. na rok 2015, poz. 1028/.

Podatek leśny od 1 ha lasu za rok 2016 będzie wynosił 42,19 zł.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (30 listopada 2015)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (21 grudnia 2015, 13:37:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 296