Podatek rolny w 2018 r.

UCHWAŁA  NR XXXV/181/2017
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 20 listopada 2017 r.

 
   
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego  w  2018 r.  na obszarze Gminy Wielka Nieszawka
 
Na podstawie art.  6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017r.  poz.1892)
 
Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:
 
§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017r. (M. P. na rok 2017, poz. 958) obniża się z kwoty 52,49zł za 1 dt do kwoty 45,00 zł za 1 dt.
 
§ 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie  z dniem 01 stycznia 2018r.
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (20 listopada 2017)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (27 listopada 2017, 12:24:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 299