Podatek leśny w 2018 r.

Stanowisko
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 listopada 2017 r.

 
 
w sprawie podatku leśnego
 
   
Rada Gminy Wielka Nieszawka  postanawia:
 
1. Nie korzystać z uprawnienia do dokonania obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego za rok 2018.
 
2. W świetle postanowień pkt 1 stanowiska podstawą obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Wielka Nieszawka w 2018r. będzie kwota 197,06 zł/m3 ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2017r. (M.P. na rok 2017 r. poz. 963).         
Podatek  leśny od 1 ha lasu za rok 2018  będzie wynosił  43,3532 zł.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (20 listopada 2017)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (27 listopada 2017, 12:25:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 255