Podatek leśny w 2019 r.

S t a n o w i s k o
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 grudnia 2018 r.
 
 w sprawie podatku leśnego
 

 
Rada Gminy Wielka Nieszawka  p o s t a n a w i a:
 
1. Nie korzystać z uprawnienia do dokonania obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, ustalonej na podstawie  komunikatu Prezesa GUS, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego za rok 2019.
 
2. W świetle postanowień pkt 1 stanowiska podstawą obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Wielka Nieszawka w 2019r. będzie kwota 191,98 zł/m3 ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2018r. (M.P. na rok 2018, poz. 1005).         
Podatek  leśny od 1 ha lasu za rok 2019  będzie wynosił  42,2356 zł.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Arkadiusz Wyrzykowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (12 grudnia 2018)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (3 stycznia 2019, 13:09:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 166