2004

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

2004

Uchwała Nr XXII/116/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie umocowania do wystapienia przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Uchwała nr XXII/116/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie umocowania do występowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. [...]

Uchwała Nr XXII/115/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

  Uchwała Nr XXII/115/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. Na podstawie art. 54 ust. 7 i art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 [...]

Uchwała Nr XXII/114/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Uchwała Nr XXII/114/04 Rady Gminy Wielka Nieszawkaz dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 w zw. z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta [...]

Uchwała Nr XXII/113/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XXII/113/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok. Na podstawie art. 109 ust. 1 i 2 oraz art.124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. [...]

Uchwała Nr XXI/112/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie likwidacji środka specjalnego pn. " POMOC SZKOLE".

  Uchwała Nr XXI / 112 / 04 Rady Gminy Wielka Nieszawkaz dnia 30 listopada 2004 rok   w sprawie: likwidacji środka specjalnego pn. “POMOC SZKOLE”         Na podstawie art. 79 ust. 1 [...]

Uchwała Nr XXI/111/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie przyznania dodatku specjalnego Wójtowi.

  Uchwała Nr XXI/111/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie przyznania dodatku specjalnego Wójtowi. Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001, [...]

Uchwała Nr XXI/110/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

  Uchwała Nr XXI/110/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2004 roku.   w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004 rok.       Na podstawie art. 109 ust. 1 i 2 oraz art.124 ust. 1 ustawy z dnia 26 [...]

Uchwała Nr XXI/109/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.

  U C H W A Ł A Nr XXI/109/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie : nabycia nieruchomości gruntowych.         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 [...]

Uchwała Nr XXI/108/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych.

U C H W A Ł A NR XXI /108 /04 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych        Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 [...]

Uchwała Nr XXI/107/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

U C H W A Ł A NR XXI/107/04 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie; określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.        Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca [...]

Uchwała Nr XXI/106/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wielka Nieszawka.

U C H W A Ł A NR XXI/106/04 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 30 listopada 2004r.   w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wielka [...]

Uchwała Nr XX/105/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radną Reginą Filar.

U c h w a ł a Nr XX/105/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 5 listopada 2004 roku   w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radną Reginą Filar. Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z [...]

Uchwała Nr XX/104/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu określajacego zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Wielka Nieszawka - dodatków do wynagrodzenia i

Uchwała Nr XX/104/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 05.11.2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Wielka Nieszawka - dodatków do [...]

Uchwała Nr XX/103/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 5 listopada 2004 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.

  U c h w a ł a Nr XX/103/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 5 listopada 2004 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z [...]

Uchwała Nr XIX/102/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2004 roku w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, załącznika do

  Uchwała Nr XIX/102/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2004r. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, [...]

Uchwała Nr XIX/101/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

  Uchwała Nr XIX/101/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Na podstawie art. 40 ust.8 i 9 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. [...]

Uchwała Nr XIX/100/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2004 roku w sprawie ustalenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na dożywianie uczniów.

Uchwała Nr XIX/100/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2004 roku w sprawie ustalenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na dożywianie uczniów. Na podstawie art. 8 ust.2, art.17 ust.1 pkt. [...]

Uchwała Nr XIX/99/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2004 roku w sprawie nadania Gimnazjum w Cierpicach imienia Jana Kochanowskiego.

UCHWAŁA Nr XIX/99/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2004 roku w sprawie nadania Gimnazjum w Cierpicach imienia Jana Kochanowskiego. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   [...]

Uchwała Nr XVIII/98/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

Uchwała Nr XVIII/98/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok. Na podstawie art. 109 ust. 1 i 2 oraz art.124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach [...]

Uchwała Nr XVIII/97/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 sierpnia 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka ( tereny przemysłowe i tereny działalności gospodarczej).

Uchwała Nr XVIII/97/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka (tereny przemysłowe i tereny działalności gospodarczej). Na podstawie art. 20 [...]

Uchwała Nr XVIII/96/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 sierpnia 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka ( wsie: Mała Nieszawka, Wielka Nieszawka, Cierpice).

             Uchwała Nr XVIII/96/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka (wsie: Mała [...]

Uchwała Nr XVII/95/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

   Uchwała Nr XVII /95/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 sierpnia 2004 roku   w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004 rok. Na podstawie art. 109 ust. 1 i 2 oraz art.124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o [...]

Uchwała Nr XVII/94/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 sierpnia 2004 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego.

  Uchwała Nr XVII/94/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała Nr XVI/93/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego Programem Ochrony Środowiska Gminy Wielka Nieszawka.

  UCHWAŁA Nr XVI/93/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego Programem Ochrony Środowiska Gminy Wielka Nieszawka Na podstawie art.18 ust.1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr XVI/92/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczacej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka ( tereny Agencji Nieruchomości Rolnyc

         Uchwała Nr XVI/92/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania [...]

Uchwała Nr XVI/91/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka ( wsie: Mała Nieszawka, Wielka Nieszawka, Cierpi

Uchwała Nr XVI/91/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka (wsie: Mała Nieszawka, [...]

Uchwała Nr XVI/90/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 lipca 2004 roku e sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka ( część wsi Brzoza).

          Uchwała Nr XVI/90/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania [...]

Uchwała Nr XV/89/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 czerwca 2004 roku w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Cierpicach imienia Kornela Makuszyńskiego.

  UCHWAŁA Nr XV/89/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 czerwca 2004 roku w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Cierpicach imienia Kornela Makuszyńskiego. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr XV/88/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 czerwca 2004 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka ( część dz. nr 210).

Uchwała Nr XV/88/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 czerwca 2004 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka (część dz. nr 210). Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

Uchwała Nr XV/87/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdaia finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za 2003 rok.

  Uchwała Nr XV/ 87/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za 2003 rok. Na [...]

Uchwała Nr XV/86/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

Uchwała Nr XV / 86 / 04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 czerwca 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004 rok. Na podstawie art. 109 ust. 1 i 2 oraz art.124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. [...]

Uchwała Nr XIV/85/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. [...]

Uchwała Nr XIV/84/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia kolejności realizacji inwestycji drogowych na terenie gminy.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Dz.U.Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,Dz.U.z 2003r. Nr [...]

Uchwała Nr XIV/83/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali na terenie Gminy Wielka Nieszawka obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczajacych złom, rejestracji jego rodzaju,

  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr [...]

Uchwała Nr XIV/82/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wielka Nieszawka na lata 2004-2020.

  Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami: Dz.U. z 2001r. Nr 115 poz.1229; Dz.U. z 2002r. Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 233 [...]

Uchwała Nr XIV/81/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Wielka Nieszawka na lata 2004-2010 z perspektywą na lata 2011-2020.

  Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zmianami: Dz.U. z 2001r. Nr 115 poz.1229; Dz.U. z 2002r. Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 233 poz.1957; Dz.U. z [...]

Uchwała Nr XIV/80/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

  Na podstawie art. 30 ust.1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r.. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2001r. Nr 46,poz.499, Dz.U. z 2001r. Nr 74,poz.786, Dz.U. z 2001r. [...]

Uchwała Nr XIV/79/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2003 rok.

  Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 i art. 18a, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, Nr 156 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 [...]

Uchwała Nr XIII/78/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Wielka Nieszawka.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003, nr [...]

Uchwała Nr XIII/77/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie zmiany na stanowisku Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wielkiej Nieszawce.

Na podstawie art. 6 ust.3 ustawy z dnia 29 września 1986r. prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U. z 1986r. Nr 36 poz. 180 , Dz.U. z 1988r. Nr 19 poz. 132, Dz.U. z 1989r. Nr 29 poz. 154, Dz.U. z 1990r. Nr 34 poz. 198, Dz.U. z 1995r. Nr 83 poz. 417, [...]

Uchwała Nr XIII/76/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania gruntów stanowiących drogi.

  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz.U. z 2003r. [...]

Uchwała Nr XIII/75/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Wielka Nieszawka.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, i Nr 162, [...]

Uchwała Nr XIII/74/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Wielka Nieszawka ( dz. nr 363/3, 363/37, 363/42).

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, i Nr 162, poz.1568) [...]

Uchwała Nr XIII/73/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka ( dz. nr 26/5, 26/21, 26/26 ).

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, i Nr 162, [...]

Uchwała Nr XIII/72/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wieka Nieszawka wieś Mała Nieszawka ( dz. nr 242/5).

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, i Nr 162, [...]

Uchwała Nr XIII/71/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka ( dz. nr 165/2).

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, i Nr 162, [...]

Uchwała Nr XIII/70/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka ( dz. nr.268/37, 268/38).

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, i Nr 162, [...]

Uchwała Nr XIII/69/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka ( dz. nr 268/18).

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, i Nr 162, poz.1568) [...]

Uchwała Nr XIII/68/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

  Na podstawie art. 109 ust. 1 i 2, art. 112 ust. 2 pkt 5, art. 116 ust. 1 i 4, art. 122, art. 124 ust. 1, 2, 3 i art. 128 ust. 2, pkt 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 [...]

Uchwała Nr XII/67/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz.1591, z 2002 nr 23 , poz.220, nr 62 poz.558,nr 113, poz.984, poz 1806, nr 80, poz. 717, z 2003 nr 162, poz.1568)Rada Gminy [...]

Uchwała Nr XII/66/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia opłaty za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków.

  Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113; poz. 984; Nr 156 poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. [...]

Uchwała Nr XII/65/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.

  Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz.U. z 2002r. Nr 147 , poz. 1231 oraz Nr 167 , poz. 1372 z późn.zm. / Rada Gminy Wielka Nieszawka [...]

Uchwała Nr XII/64/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Brzoza.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, i Nr 162, [...]

Uchwała Nr XII/63/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806; Dz.U. z 2003r. [...]

Uchwała Nr XII/62/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z [...]

Uchwała Nr XII/61/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz.U. z 2003r. [...]

metryczka