OBWIESZCZENIE DOTYCZĄCE PROJEKTU I PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIELKA NIESZAWKA OBEJMUJĄCEGO TERENY PRZEMYSŁOWE I TERENY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

informuje,

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zarejestrowano:

dla projektów planów

  • na karcie nr 2 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka (tereny przemysłowe i tereny działalności gospodarczej)..

Lp.

Plany oraz ich projekty

 

Numer wpisu

2

 

Nazwa i zakres dokumentu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka (tereny przemysłowe i tereny działalności gospodarczej)..

 

Data sporządzenia dokumentu

maj - lipiec 2004 r.

 

Organ przedkładający projekt planu

Wójt Gminy Wielka Nieszawka

 

Miejsce przechowywania

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12 pokój nr 5

 

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

---

dla prognoz oddziaływania na środowisko

  • na karcie nr 2 - prognozę oddziaływania na środowisko w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Lp.

Prognoza oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko

 

Numer wpisu

2

 

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko dotycząca terenów (tereny przemysłowe i tereny działalności gospodarczej).

 

Data sporządzenia dokumentu

maj - lipiec 2004 r.

 

Zamawiający wykonanie dokumentu

Wójt Gminy Wielka Nieszawka

 

Miejsce przechowywania

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12 pokój nr 5

 

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

---

W terminie 21 dni licząc od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, tj. od 14 lipca 2004 r. każdy ma prawo składania uwag i wniosków do w/w dokumentów na adres Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12 87-165 Cierpice.

                                                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                                    /-/ mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (28 lipca 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (28 lipca 2004, 14:18:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1962