Obwieszczenie Wójta Gminy

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

informuje,

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zarejestrowano:

dla projektów planów

  • na karcie nr 1 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka dla części wsi Mała Nieszawka

Lp.

Plany oraz ich projekty

 1.

Numer wpisu

1/05

 2.

Nazwa i zakres dokumentu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka dla części wsi Mała Nieszawka, przy ul. Polnej

 3.

Data sporządzenia dokumentu

luty 2005

 4.

Organ przedkładający projekt planu

Wójt Gminy Wielka Nieszawka

 5.

Organ zatwierdzający projekt planu

Rada Gminy Wielka Nieszawka

 6.

Miejsce przechowywania

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce Ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, pokój nr 5

 7.

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

---

dla prognoz oddziaływania na środowisko

  • na karcie nr 1 - prognozę oddziaływania na środowisko w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Lp.

Prognoza oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko

 1.

Numer wpisu

1

 2.

Nazwa i zakres prognozy oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko dotycząca terenów Gminy Wielka Nieszawka część wsi Mała Nieszawka, przy ul. Polnej

 3.

Data sporządzenia dokumentu

maj 2004 r.

 4.

Zamawiający wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Wielka Nieszawka

 5.

Wykonawca prognozy oddziaływania na środowisko

Wiesław Tomaszewski

 6.

Miejsce przechowywania

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, pokój nr 5

 7.

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

---

W terminie 21 dni licząc od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, tj. od 29.04.2005r. każdy ma prawo składania uwag i wniosków do w/w dokumentów na adres Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12 87-165 Cierpice

                                                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                         /-/ mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (28 kwietnia 2005)
Opublikował: Maria Ruminska (28 kwietnia 2005, 11:18:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1073