Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka

OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY Wielka Nieszawka

z dnia 18 PAŹDZIERNIKA 2005 r.

Informuję, że:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 15 października 2005 r. wydał Rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

Treść Rozporządzenia:

§1. W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się zakaz:

  1. organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw;

  2. przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia zwierząt, o których mowa w pkt 1 na targowiskach;

  3. utrzymywania zwierząt, o których mowa w pkt 1, na otwartej przestrzeni.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Jednocześnie informuję, że na podstawie Art. 78 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2004 r.), kto nie stosuje się do nakazów lub ograniczeń wydanych celu zwalczania choroby zakaźnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3

                                                                                                                          WÓJT GMINY

                                                                                                      /-/ mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (18 października 2005)
Opublikował: Maria Ruminska (20 października 2005, 10:57:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1028