Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka - dotyczy wydania postanowienia

Wielka Nieszawka 28 sierpnia 2006 r.

 

OŚS 7624-22/06

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wielka Nieszawka

Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524) oraz art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902)

zawiadamiam

o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w myśl art. 52 Prawa Ochrony Środowiska w pełnym jego zakresie, dla planowanego przedsięwzięcia pn. “Rozbudowa istniejącego tartaku, na działkach o nr 100/8, 100/26, 100/27, 100/28, 100/31, 100/33 na terenie zakładu “Andrewex” Andrzej Opłatek, Oddział Cierpice, ul. Sosnowa 14, 87-165 Cierpice, gmina Wielka Nieszawka”.

Zgodnie z § 3 ust.2 oraz § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573, z 2005 r. Nr 92, poz. 769) stwierdzono, że ze względu na szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko oraz wzrost zużycia surowców o nie mniej niż 20% nakładam obowiązek sporządzenia raportu w pełnym jego zakresie.

Na w/w postanowienie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania w ciągu

7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (28 sierpnia 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (29 sierpnia 2006, 13:11:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 836