Obwieszczenie Wójta Gmina Wielka Nieszawka w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. " Sieć gazowa - I etap"

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902)

informuje,

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zarejestrowano:

dla wniosków o wydanie decyzji

na karcie nr 24 – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie m. Mała Nieszawka, gmina Wielka Nieszawka (I etap) na terenie działek o nr:

  • 31 i 57 –Toruń obręb 63, ark.177 i 181;

  • 11/3, 11/4, 11/9, 11/29, 37, 40/2, 40/3, 42/1, 65 i 162–obręb Mała Nieszawka, ark.1;

  • 240, 246/3, 247/1, 248 – obręb Mała Nieszawka, ark.2”.

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji

 

Numer wpisu

24/2006

 

Nazwa i zakres dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie m. Mała Nieszawka, gmina Wielka Nieszawka (I etap) na terenie działek o nr: -31 i 57 –Toruń obręb 63, ark.177 i 181; 11/3, 11/4, 11/9, 11/29, 37, 40/2, 40/3, 42/1, 65 i 162–obręb Mała Nieszawka, ark.1;240, 246/3, 247/1, 248 – obręb Mała Nieszawka, ark.2”

 

Znak sprawy

OŚS 7624-25/06

 

Data wszczęcia postępowania

18 września 2006 r.

 

Dane wnioskodawcy

Prezes P.Z.I. i T.S. Paweł Piotrowiak, ul. Plac Św. Katarzyny 3, 87-100 Toruń

 

Miejsce przechowywania

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

Ul. Toruńska 12

 

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

---

W terminie 21 dni licząc od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, tj. od 20 września 2006 r. każdy ma prawo składania uwag i wniosków  do w/w dokumentów na adres Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12 87-165 Cierpice.

                                                                                                                                          Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (20 września 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (20 września 2006, 12:49:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1127