obwieszczenie dot raportu oddziaływania na środowisko (Andrewex)

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 129, poz. 902)

informuje,

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zarejestrowano:

dla raportów oddziaływania na środowisko

  • na karcie nr 21 – raport oddziaływania na środowisko – rozbudowa istniejącego tartaku, na działkach o nr 100/8, 100/26, 100/27, 100/28, 100/31, 100/33 na terenie zakładu “Andrewex” Andrzej Opłatek, Oddział Cierpice, ul. Sosnowa 14, 87-165 Cierpice, gmina Wielka Nieszawka

Lp.

Raporty oddziaływania na środowisko

 

Numer wpisu

21

 

Nazwa i zakres dokumentu

Raport oddziaływania na środowisko – rozbudowa istniejącego tartaku, na działkach o nr 100/8, 100/26, 100/27, 100/28, 100/31, 100/33 na terenie zakładu “Andrewex” Andrzej Opłatek, Oddział Cierpice, ul. Sosnowa 14, 87-165 Cierpice, gmina Wielka Nieszawka

 

Data sporządzenia dokumentu

sierpień 2006 r.

 

Zamawiający wykonanie dokumentu

“Andrewex” Andrzej Opłatek, Oddział Cierpice, ul. Sosnowa 14, 87-165 Cierpice

 

Miejsce przechowywania

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

Ul. Toruńska 12

 

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

---

W terminie 21 dni licząc od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, tj. od 12 września 2006 r. każdy ma prawo składania uwag i wniosków do w/w dokumentów na adres Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12 87-165 Cierpice

 

Wójt Gminy Wielka Nieszawka

(-) Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: wójt (21 września 2006)
Opublikował: Jacek Mularz (21 września 2006, 11:16:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1180