Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka dot. rozbudowy istniejacego tartaku na terenie zakładu " Andrewex".

Wielka Nieszawka 16 października 2006 r.

OŚS 7624-22/06

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wielka Nieszawka

Na podstawie art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)

zawiadamiam

strony o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami, oraz wypowiedzenia się w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Firmy Andrewex Andrzej Opłatek, Oddział Cierpice, ul. Sosnowa 14, 87-165 Cierpice, dla przedsięwzięcia pn. “Rozbudowa istniejącego tartaku, na działkach o nr 100/8, 100/26, 100/27, 100/28, 100/31, 100/33 na terenie zakładu “Andrewex” Andrzej Opłatek, Oddział Cierpice, ul. Sosnowa 14, 87-165 Cierpice, gmina Wielka Nieszawka” w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce, przy ul. Toruńskiej 12, w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Po określonym terminie zostaną podjęte dalsze działania w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (16 października 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (17 października 2006, 13:37:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 946