Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka , w trybie art.32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2006 . nr 129, poz. 902)

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902)

informuje,

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zarejestrowano:

dla raportów oddziaływania na środowisko

  • na karcie nr 2 – raport oddziaływania na środowisko – rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego – piekarnia na działkach o nr 280/14 i 280/78 w Małej Nieszawce

Lp.

Raporty oddziaływania na środowisko

 1

Numer wpisu

21

 2

Nazwa i zakres dokumentu

  • Raport oddziaływania na środowisko – rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego – piekarnia na działkach o nr 280/14 i 280/78 w Małej Nieszawce
 3

Data sporządzenia dokumentu

Grudzień 2006

 4

Zamawiający wykonanie dokumentu

VITAL Spółka Jawna Gondek w Małej Nieszawce, ul. Rzemieślnicza 33

 5

Miejsce przechowywania

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

Ul. Toruńska 12

 6

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

---

W terminie 21 dni licząc od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości,                      tj. od 12 grudnia 2006 r. każdy ma prawo składania uwag i wniosków do w/w dokumentów na adres Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12 87-165 Cierpice

                                                                                                                                      Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (13 grudnia 2006)
Opublikował: Maria Ruminska (13 grudnia 2006, 12:58:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1056