Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Wielka Nieszawka"

OBWIESZCZENIE

 Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach


OBWIESZCZENIE (307kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (3 lipca 2013)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (4 lipca 2013, 08:30:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 531