Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dn. 15.10.2013 r. o wydaniu decyzji nr OŚS.622.3.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Rozbudowa ujęcia wody Mała Nieszawka"

Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 z późno zm.) oraz zgodnie z art. 85. ust. 3
Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późno zm. )
zawiadamiam o wydaniu decyzji nr OŚS.622.3.2013 z dn. 15 października 2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z wniosku Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. "Rozbudowa ujęcia wody Mała Nieszawka"

Wójt
(-) Kazimierz Kaczmarek


Treść obwieszczenia
OBWIESZCZENIE (583kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (15 października 2013)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (16 października 2013, 07:36:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 524