O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka"


Wielka Nieszawka, dnia 11 maja 2016 r.
 
RPI.6220.1.4.16
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 

 
Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst  jednolity Dz.U.  z  2015 r. poz. 23)  w związku z art. 21 ust. 2 pkt 9, art. 33 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 353),
 
zawiadamiam
 
że dnia 19 kwietnia 2016 roku zostało wszczęte na wniosek (uzupełniony dnia 9 maja 2016 roku), od firmy Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne„MELBUD” Spółka cywilna, ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń, postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, którego inwestorem są Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń, polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka".  
 
Numery działek, przez które przebiega inwestycja: 
miasto Toruń:
Obręb 78
: 98/3,   98/1,   31/2,   31/1,   120,   117,   61/4,   96/12,   98/2,   105/4,   118,   68,   97/1,  97/2,   80,   65,   85/2,   84,   83,   81,   64,   87,   85/1,   78,  76,   75,   77,   63,   62,   73,   60/1,   91,   67,   71,   90,   79,   96/14,   74,   72,   82/2,   99/1,   61/3,   89,   82/1,   32/2,   119,   69,   70,  88,  34,  66 
Obręb  76: 500,   514,   515,   517,   518,   614,   616,   521,   499,   519,   264,   271,   270,   275,   593,   599,   608,   613 ,   609,   615,    600,    585,    592,    603,  586
 
Gmina Wielka Nieszawka:
Obręb Brzoza
: 3092/17,   301,   34/1,   34/6,   34/8,   119/2,   119/7,   144/1,   113/1,   160/6,   219,  224/3,  237/2,   237/12,   239/5,   239/9,   162,   150,   41/3,   89,   119/9,   156/3,   166/2,   169/4,   41/1,  163/1,   3068/15,   3092/18,   3092/19,   3119/3,   3178/8,   3142/3,  3142/4,   3157/4, 3157/7,   3157/11,   163/2,   110/1,   110/4,   110/5,   110/6,   83/1,   86/1,   237/13,   223/7, 237/8,   237/9,   237/10,   237/11,   239/6,   118/1,   111,   113/2,   161,   85,   83/2,   114,   81/1,  146,   117,   118/2,   87/2,   87/3,   82/1,   82/2,   80,   145/2,   109,   309,   223/9,   34/7,  88/1,   108,  145/1,  84/2,  84/5,   84/6,   223/3,   160/3,   116,   169/2,   164/1,   164/4,  167/1, 115/1,   112/1,   153,   237/7,   88/2,   86/2,   115/2,  239/10                       
Obręb Popioły: 200,   3142/10,   3179/10,   3179/14,   3179/16,   3179/20,   3214/5,   3214/19
 
Gmina  Aleksandrów Kujawski
Obręb Otłoczyn
: 279,   29/1,   17,   78,  59,   62/2,   109,   163,  268,   212/1,   208,   124,   216/2,   219,   206/8, 192/6,  192/7,   193,   25,   68/3,   3214/10,   3251/1,   60,   3335/2,   3335/6,   278,   42/1, 345/1,   58/1,   168/2,   29/2,   202/2,  74,   38/1,   32,   33,   44/1,   44/3,   44/5,   44/6,   45,   57,   362,   214/5,   280/3,   280/4,   30,   58/2,   69,   70/5,   70/4,   70/3,   71,   285,   190, 349/2,  73,  187,  349/9,   110,   312/2,   111,   183,   182,   175/2,   175/1,   169,   168/1, 168/3,   164/1,   209/2,   165/2,   209/4,   162/2,   161/1,   287/1,   287/2,   289,   312/6,   312/5,   312/4,   312/3,   309/11,   309/12,   309/10,   309/4,   359/3,   359/2,   349/7,   350/2, 189/2,   358,   192/3,   194,   352,   206/7,   206/9,   368,   206/5,   207/2,   207/3,   346/1, 164/2,   209/3,   216/1,   157/1,   155,   222/1,   223/3,   224/1,   189/1         
Obręb Wołuszewo: 113,   105/17,   27/2,   108/1,   105/9,   105/19,   116/5,   107,   118,   119/2,   106,   166, 196/1,   78,   97,   442/2,   138,   144,   447,   176,   303/3,   339,   72/3,   72/1,   174,   338/2, 109,  111/1,  110,  108/2,   112,   116/6,   33/7,   105/20,   119/5,   27/3, 123/9,   99/1,   33/5, 96,   38/5,   38/4,   89,   88/1,   88/5,   88/4,   88/3,   44/3,   50/7,   50/8,   50/11,   50/4,   51/4, 51/5,   55/4,   55/5,   77/4,   77/7,   76/3,   483,   75/7,   484,   75/4,   74/6,   74/5,   73/6,   444/3,   73/2,   71/3,   443,   72/4,   179/10,   127/8,   127/4,   130/6,   131/1,   134/2,   140, 141,   142,   143,   148/1,   150/1,   150/2,  167/2,  167/1,  173/1,  175/1,  177/3,   177/2,   444/2,   444/4,   178,   445,   179/3,   179/2,   179/9,   179/11,  179/5,   301/1,   301/2,   301/3, 302/1,   302/2,   304/13,   311,   312/14,   485,   312/12,   317,   318,   323,   324,   329,   330/2,   337/1,  337/5,   338/5,   338/8,   338/9
 
miasto  Ciechocinek:
2037/1,   2057,   2054,   2037/3,   2037/6,   2037/5,   2038,   2040/1,   2042,   2043,   2044, 2045,   2046,   2047,   2049/1,   2049/2,   2049/3,   2049/4,   2051,   2052,   2053/2,  2053/1, 2036/1,   2757/1,   2036/6,   2036/7
 
Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działki nr:    jak wyżej
 
Wykaz działek sąsiadujących z terenem przedsięwzięcia: 
miasto Toruń:
Obręb 78:
32/1,   33,   59/4,   60/2,   61/2,   99/2,   92/9,   92/8,    92/7,    92/6,   92/5,   92/4,   92/3,   94/46,   94/20,   94/21,   94/22,   94/23,   94/24,   94/25,   97/26,   94/27,   94/28,   94/29,   95,   96/6,   96/7,   96/8,   96/9,   96/10,   96/11,   97/4,   96/13
Obręb  76: 275,   271,   270,   511,   584,   591,   598,   602,   607,   612,
 
Gmina Wielka Nieszawka:
Obręb Brzoza
: 119/6,   33/9,   33/10,   32/4,   32/1,   32/2,   79,   84/7,   3068/13,   170/6,   107,   105/1,   151,   154/1,   157/2,   156/2,   157/1,   160/5,   165,   164/3,   166/1,   167/4,   308,   169/6,   216/3,   119/8,   250,   3157/10,   224/4,   236/1,   237/14,   236/2,   239/7,   239/13,   239/12,   3178/6,   3178/5,  3178/7
Obręb Popioły: 18/3,   3142/9,   3157/2,   8/5,   3179/8,   3179/9,   3179/11,   3179/12,   3179/13,   3179/15,   3179/17,   204,   3179/18,   3214/13
 
Gmina  Aleksandrów Kujawski
Obręb Otłoczyn
: 277,   24,   39,   74,   3214/12,   283/2,   340/9,    34,   3293/1,   68/4,   70/6,   401/1,   72,   286,   290/1,   309/2,   309/6,   309/7,   294/2,   349/8,   350/1,   196/1,   191,   353,   351/1,   205,   206/10,    207/5,   207/4,   210/1,   210/2,   210/3,   210/6,   213/1,   165/4,   165/3,   162/3,   127/1,   158/1,   154/1,   213/1,   212/1,    247/2,   217,   218,   223/1,   227/1,   231,   145/2,   145/1,   135,   231
Obręb Wołuszewo: 105/7,   105/21,   105/22,   105/15,   27/2,   33/6,   33/2,   34/1,   37/1,   42/1,    43/1,   44/2,   50/2,   51/2,   55/2,   77/2,   76/2,    75/2,   73/7,   71/2,   441/4,   116/3,    121/5,   119/4,   123/7,   123/11,   127/10,   453/2,   133/3,   134/1,   136/6,   136/13,   145/1,   146/2,   148/2,   151/1,   168/6,   448,   152,   175/3,   177/5,   177/6,   444/5,   181,   179/12,   179/7,   179/4,   304/14,   304/5,   337/4,    338/3,   337/6,   337/8,    338/17,   338/12,   338/10,   349/6
 
miasto Ciechocinek: 2055/1,   2055/2,   2037/7,    2039,   2041,   2025,   2048,   2032,   2035/1,   2757/2,   2036/8,   2036/9,   19/21,   2035/1
 
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Wielka Nieszawka.
Jednocześnie zawiadamiam, że organ prowadzący postępowanie wystąpił do: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby  – co do zakresu raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
            W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego wszystkie strony postępowania mają uprawnienia do brania czynnego udziału                          w postępowaniu na każdym jego etapie, a tym samym do zapoznania się z materiałami                     i dowodami w sprawie, uzyskania wyjaśnień, składania uwag i wniosków. Zgodnie z art. 28 Kodeks postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, pok. nr 12, w godzinach: 7:00 – 15:00, wtorek 8:00 – 16:00.
 
POUCZENIE
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.
 
 

 
 
 
Otrzymują w celu podania do publicznej wiadomości:
1. Gmina Miasta Toruń, ul. Wały Generała Władysława Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
2. Gmina Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
3. Gmina Miasta Ciechocinek, ul. Mikołaja Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
4. A/a


Obwieszczenie (1238kB) pdf


WÓJT GMINY WIELKA NIESZAWKA
mgr inż. KAZIMIERZ KACZMAREK

metryczka


Wytworzył: Sławomir Błach (12 maja 2016)
Opublikował: Sławomir Błach (12 maja 2016, 09:57:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 186