OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka o wystąpieniu z wnioskiem o zajęcie stanowiska w ramach porozumienia zainteresowanych organów administracji samorządowej w sprawie Budowy magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka


RPI.6220.1.36.16
 
OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Wielka Nieszawka zawiadamia
o wystąpieniu z wnioskiem o zajęcie stanowiska w ramach porozumienia
zainteresowanych organów administracji samorządowej
 
Na podstawie § 2 art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst  jednolity Dz.U.  z  2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zawiadamiam, że w związku z wznowieniem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka", zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia 23 lutego 2017 roku znak SKO-60-216/16, uchylającą decyzję Wójta Gminy Wielka Nieszawka w przedmiotowej sprawie dnia 5 grudnia 2016 r. znak RPI.6220.1.32.16, oraz na wniosek Inwestora o wznowienie postępowania w przedmiotowej sprawie, złożony dnia 8 marca 2017 roku, Wójt Gminy Wielka Nieszawka wystąpił dnia 10 marca 2017 roku do Prezydent Miasta Torunia, do Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski i do Burmistrza Ciechocinka, o zajęcie stanowiska w ramach porozumienia zainteresowanych organów administracji samorządowej – to jest o uzgodnienie projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka", przed wydaniem ostatecznej  decyzji w przedmiotowej sprawie.
 
Wójt Gminy Wielka Nieszawka
 

Obwieszczenie (399kB) pdf
 
Otrzymują :
1. Strony postępowania (według wykazu w aktach sprawy) poprzez podanie do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych bip:
a) przez Prezydenta Miasta Torunia, ul. Wały Generała Władysława Sikorskiego 8, 87-100 Toruń,
b) przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski,
c) przez Burmistrza Ciechocinka, ul. Mikołaja Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek;
2. Pani Hanna Lewandowska (pełnomocnik inwestora) Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne  
    „MELBUD” Spółka cywilna, ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń;
3. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa;
4. A/a.

metryczka


Wytworzył: Sławomir Błach (13 marca 2017)
Opublikował: Sławomir Błach (13 marca 2017, 11:53:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 174