obwieszczenie wójta o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Firmy Andrewex Andrzej Opłatek, Oddział Cierpice,

Wielka Nieszawka 26 lipca 2006 r.

 

OŚS 7624-22/06

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wielka Nieszawka

Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188,

Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682,

Nr 181, poz. 1524) oraz art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902)

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Firmy Andrewex Andrzej Opłatek, Oddział Cierpice, ul. Sosnowa 14, 87-165 Cierpice z dnia 25 lipca 2006 r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn. “Rozbudowa istniejącego tartaku, na działkach o nr 100/8, 100/26, 100/27, 100/28, 100/31, 100/33 na terenie zakładu “Andrewex” Andrzej Opłatek, Oddział Cierpice, ul. Sosnowa 14, 87-165 Cierpice, gmina Wielka Nieszawka”.

Zakres obszarowy przedmiotowej inwestycji naniesiono na mapę w skali 1:500.

Niniejsza mapa znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, przy ul. Toruńskiej 12.

Stosownie do wymogów art. 73 kpa stronom przysługuje prawo przeglądania akt sprawy.

Niezależnie od powyższego informuję, że omawiana inwestycja zaliczana jest do grona przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko- dlatego postępowanie administracyjne prowadzone będzie z udziałem społeczeństwa (przedsięwzięcie podlega upublicznieniu). Upublicznienie następować będzie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu gminy informacji o umieszczeniu wniosku, postanowienia w sprawie raportu oraz przyszłej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w publicznie dostępnym rejestrze danych o środowisku.

 

z up. Wójta

(-) Jacek Mularz

zastępca Wójta

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: wójt (24 sierpnia 2006)
Opublikował: Jacek Mularz (24 sierpnia 2006, 14:59:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2559