Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie informacji o środowisku- przebudowa ul. Przemysłowej w Wielkiej Nieszawce

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902)

informuje,

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zarejestrowano:

dla wniosków o wydanie decyzji

  • na karcie nr 19 – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy ulicy Przemysłowej działka nr 363/9 w m. Wielka Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka.

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji

 

Numer wpisu

19/2007

 

Nazwa i zakres dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy ulicy Przemysłowej działka nr 363/9 w m. Wielka Nieszawka

 

Znak sprawy

OŚS 7624-6/2007

 

Data wszczęcia postępowania

19 kwietnia 2007 r.

 

Dane wnioskodawcy

Janusz Dziemecki, Toruń ul. Konwaliowa 57

 

Miejsce przechowywania

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

Ul. Toruńska 12

 

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

---

W terminie 21 dni licząc od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, tj. od 24 kwietnia 2007 r. każdy ma prawo składania uwag i wniosków do w/w dokumentów na adres Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12  87-165 Cierpice

Wójt Gminy

(-) Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (24 kwietnia 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (25 czerwca 2007, 09:28:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1444