Oświadczenie Wójta Gminy w sprawie informacji o środowisku -przebudowa ul. Wodociągowej w Małej Nieszawce

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902)

informuje,

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zarejestrowano:

dla wniosków o wydanie decyzji

  • na karcie nr 21 – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy ul. Wodociągowej w Małej Nieszawce dz. nr 294, 456/3, 456/4, 541/1, 541/2.

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji

 

Numer wpisu

21/2007

 

Nazwa i zakres dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy ul. Wodociągowej w Małej Nieszawce dz. nr 294, 456/3, 456/4, 541/1, 541/2.

 

Znak sprawy

OŚS 7624-8/2007

 

Data wszczęcia postępowania

8 maja 2007 r.

 

Dane wnioskodawcy

Ryszard Gilewski, ul. Lawinowa 12/57, 85-794 Bydgoszcz

 

Miejsce przechowywania

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

Ul. Toruńska 12

 

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

---

W terminie 21 dni licząc od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, tj. od 8 maja 2007 r. każdy ma prawo składania uwag i wniosków do w/w dokumentów na adres Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12 87-165 Cierpice

Wójt Gminy

(-) Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (8 maja 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (25 czerwca 2007, 09:37:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1572