Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie informacji o środowisku - dla budowy stacji paliw płynnych oraz autogazu w Cierpicach

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902)

informuje,

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zarejestrowano:

dla wniosków o wydanie decyzji

  • na karcie nr 25 – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy stacji paliw płynnych oraz stacji autogazu, dz. nr 382/4, 382/5, 382/6 w Cierpicach

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji

 

Numer wpisu

25/2007

 

Nazwa i zakres dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy stacji paliw płynnych oraz stacji autogazu, dz. nr 382/4, 382/5, 382/6 w Cierpicach

 

Znak sprawy

OŚS 7624-10/2007

 

Data wszczęcia postępowania

1 czerwca 2007 r.

 

Dane wnioskodawcy

DULCET Sp.j., ZPChr Strzyżawa, 86-070 Dąbrowa Chełmińska

 

Miejsce przechowywania

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

Ul. Toruńska 12

 

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

---

W terminie 21 dni licząc od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, tj. od 1 czerwca 2007 r. każdy ma prawo składania uwag i wniosków do w/w dokumentów na adres Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12 87-165 Cierpice

Wójt Gminy

(-) Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (1 czerwca 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (25 czerwca 2007, 13:16:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1551