Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie informacji o środowisku - dla przebudowy ul. Sosnowej w Cierpicach

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Wielka Nieszawka, w trybie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902, z póź.zm.)

informuje,

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zarejestrowano:

dla wniosków o wydanie decyzji

  • na karcie nr 27 – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy ulicy Sosnowej na działkach nr 83/12, 79/3, 80/5, 82, 83/1, 83/14, 84/12 w msc. Cierpice

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji

 

Numer wpisu

27/2007

 

Nazwa i zakres dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy ulicy Sosnowej na działkach nr 83/12, 79/3, 80/5, 82, 83/1, 83/14, 84/12 w msc. Cierpice

 

Znak sprawy

OŚS 7624-12/2007

 

Data wszczęcia postępowania

13 czerwca 2007 r.

 

Dane wnioskodawcy

Janusz Dziemecki, Toruń ul. Konwaliowa 57

 

Miejsce przechowywania

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

Ul. Toruńska 12

 

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

---

W terminie 21 dni licząc od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, tj. od 13 czerwca 2007 r. każdy ma prawo składania uwag i wniosków do w/w dokumentów na adres Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12          87-165 Cierpice

Wójt Gminy

(-) Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (13 czerwca 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (25 czerwca 2007, 13:39:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1789