Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka w sprawie zawiadomienia o możliwości zapoznania się z dokumentami dot.wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa Stacji Paliw Płynnychi Stacji Autogazu w Cierpicach"

Wielka Nieszawka 9 lipca 2007 r.

OŚS 7624-10/07

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wielka Nieszawka

Na podstawie art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188,      Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)

zawiadamiam

strony o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami, oraz wypowiedzenia się w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Pana Andrzeja Dulceta, Prezesa Sp. j. ZPChr Strzyżawa, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, dla przedsięwzięcia pn. “Budowa Stacji Paliw Płynnych oraz Stacji Autogazu na działkach o      nr 382/4, 382/5, 382/6 w Cierpicach” w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce, przy         ul. Toruńskiej 12, w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Po określonym terminie zostaną podjęte dalsze działania w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Wójt Gminy

(-) Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (9 lipca 2007)
Opublikował: Maria Ruminska (9 lipca 2007, 09:48:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1408