2005

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

2005

Uchwała Nr XXXIII/154/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego przysługujących Wójtowi gminy.

Uchwała Nr XXXIII/154/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego przysługujących Wójtowi gminy. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 [...]

Uchwała Nr XXXIII/153/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

    Uchwała Nr XXXIII/153/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29.12. 2005 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 w zw. z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. [...]

Uchwała Nr XXXIII/152/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.

U c h w a ł a nr XXXIII/152/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2005r.   w sprawie : zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / [...]

Uchwała Nr XXXIII/151/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego środka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce.

  UCHWAŁA Nr XXXIII/151/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2005 roku   w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce. Na podstawie art18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała Nr XXXIII/150/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

  Uchwała Nr XXXIII/150/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2005 [...]

Uchwała Nr XXXII/149/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

U uchwała Nr XXXII / 149 / 05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2005 roku. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 rok.   Na podstawie art. 109 ust. 1 i 2 oraz art.124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o [...]

Uchwała XXXII/148/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych.

Uchwała  Nr XXXII / 148/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2005 r.   w sprawie : określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie [...]

Uchwała Nr XXXII/147/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXXII/147/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2005r.   w sprawie; określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .             Na podst. art. 18 [...]

Uchwała Nr XXXII/146/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.

  Uchwała Nr XXXII/146/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu [...]

Uchwała Nr XXXI/145/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2005 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce.

Uchwała Nr XXXI/145/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2005r.   w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce.          Na podstawie art. 45 [...]

Uchwała Nr XXXI/144/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Uchwała Nr XXXI/144/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2005 roku   w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.      Na podstawie art. 54 ust. 7 i art. 91 d [...]

Uchwała Nr XXXI/143/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji gminnej pn. " Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce".

  Uchwała Nr XXXI/143/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18.11.2005 r w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji gminnej pn. “Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce”.       Na [...]

Uchwała Nr XXXI/142/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia koncepcji architektonicznej " Zespołu sportowo-rekreacyjnego wraz z zapleczem technicznym oraz zagospodarowaniem terenu".

  Uchwała Nr XXXI/142/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18.11.2005 r.   w sprawie przyjęcia koncepcji architektonicznej “Zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z zapleczem technicznym oraz zagospodarowaniem [...]

Uchwała Nr XXX/141/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 października 2005 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.

    U C H W A Ł A Nr XXX/141/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka  dnia 27 października 2005 r. w sprawie : nabycia nieruchomości gruntowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr XXX/140/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 października 2005 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.

  U C H W A Ł A Nr XXX/140/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 października 2005 r. w sprawie : nabycia nieruchomości gruntowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z [...]

Wchwała Nr XXX/139/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 października 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka ( część wsi Brzoza).

  Uchwała Nr XXX/139/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 października 2005 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka (część wsi Brzoza). Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Uchwała Nr XXX/138/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2006.

Uchwała nr XXX/138/2005 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27.10.2005r w sprawie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w roku 2006. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z [...]

Uchwała Nr XXVIII/137/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

Uchwała Nr XXVIII/137/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 Lipca 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 109 ust. 1 i 2 oraz art.124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. [...]

Uchwała Nr XXVIII/136/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia kolejności realizacji inwestycji drogowych na terenie gminy w latach 2005-2006.

Uchwała Nr XXVIII/136/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 lipca 2005r w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia kolejności realizacji inwestycji drogowych na terenie gminy w latach 2005 - 2006. Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z [...]

Uchwała Nr XXVIII/135/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka ( część wsi Mała Nieszawka).

  Uchwała Nr XXVIII/135/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka (część wsi Mała Nieszawka). Na podstawie art. 20 ust. 1 [...]

Uchwała Nr XXVII/134/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

Uchwała Nr XXVII/134/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 czerwca 2005 w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.      Na podstawie: art. 30 ust.1 i 3 ustawy z dnia 12 [...]

Uchwała Nr XXVII/133/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego zwolnienia z opłat z

Uchwała Nr XXVII / 133 / 05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego zwolnienia z [...]

Uchwała Nr XXVII/132/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

Uchwała Nr XXVII/132/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 czerwca 2005 roku.   w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 rok.        Na podstawie art. 109 ust. 1 i 2 oraz art.124 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Uchwała Nr XXVII/131/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawiebudowy parku wodnego

Uchwała nr XXVII/131/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie: budowy parku wodnego.          Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym [...]

Uchwała Nr XXVI/130/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 9 maja 2005 roku w sprawie ziany budżetu gminy na 2005 rok.

Uchwała Nr  XXVI/ 130 / 05 Rady Gminy wielka Nieszawka z dnia 9 maja 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 109 ust. 1 i 2 oraz art.124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych [...]

Uchwała Nr XXV/129/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce.

  Uchwała Nr XXV/129/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za 2004 rok. Na [...]

Uchwała Nr XXV/128/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2004 rok.

Uchwała Nr XXV/128/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2004 rok. Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie [...]

Uchwała Nr XXIV/127/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu Aglomeracji Wielka Nieszawka.

  Uchwała Nr XXIV/127/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 marca 2005r   w sprawie zaopiniowania projektu planu Aglomeracji Wielka Nieszawka Na podstawie § 4 ust.2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w [...]

Uchwała Nr XXIV/126/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz określenia jednostek budżetowych tworzacych rachunek dochodów własnych.

  Uchwała Nr XXIV/126/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 marca 2005 roku   w sprawie: ustalenia źródeł dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz określenia jednostek budżetowych tworzących rachunek dochodów [...]

Uchwała Nr XXIV/125/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie ustalenia opłaty za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków

  Uchwała Nr XXIV/125/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 marca 2005 roku.   w sprawie: ustalenia opłaty za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr XXIV/124/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Wielka Nieszawka

Uchwała Nr XXIV/124 / 05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Wielka Nieszawka. Na podstawie [...]

Uchwała Nr XXIV/123/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.

  UCHWAŁA Nr XXIV/123/ 05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok . Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 [...]

Uchwała Nr XXIII/122/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie upoważnienia Wójta do lokowania wolnych środków.

  Uchwała Nr XXIII/122/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15 lutego 2005 roku   w sprawie upoważnienia Wójta do lokowania wolnych środków. Na podstawie art. 134 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych [...]

Uchwała Nr XXIII/121/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie zasad ustalania diet dla radnych oraz sołtysów.

  Uchwała Nr XXIII/121/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15 lutego 2005 roku sprawie zasad ustalania diet dla radnych oraz sołtysów. Na podstawie art. 25 ust. 4 i art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr XXIII/120/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej.

U C H W A Ł A Nr XXIII/120/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15 lutego 2005 roku. w sprawie : nabycia nieruchomości zabudowanej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr [...]

uchwała Nr XXIII/119/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie kolejności realizacji inwestycji drogowych na terenie Gminy w latach 2005 - 2006.

  Uchwała Nr XXIII/119/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15 lutego 2005r w sprawie ustalenia kolejności realizacji inwestycji drogowych na terenie gminy w latach 2005 - 2006. Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała Nr XXIII/118/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Wielka Nieszawka

  Uchwała Nr XXIII/118/05Rady Gminy Wielka Nieszawkaz dnia 15 lutego 2005 r.   w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Wielka Nieszawka. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca [...]

Uchwała Nr XXIII/117/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

  Uchwała XXIII/117/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 109 ust. 1 i 2, art. 116 ust. 1 i 4, art. 122, art. 124 ust. 1, 2, 3 i art. 128 ust. 2 pkt 1 [...]

metryczka