2005

2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

2005

zmiana regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce

  ZARZĄDZENIE NR 86/ IV/2005Wójta Gminy Wielka Nieszawkaz dnia 30.12.2005 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce. Na podstawie art. 33 ust. 2 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o [...]

Zarządzenie Nr 85/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30.12.2005 r.

                ZARZĄDZENIE NR 85/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie: zmiany niektórych opłat za korzystanie z mienia [...]

Zarzadzenie Nr 84/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30.12.2005 r.

             ZARZĄDZENIE NR 84/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie: powołania komisji i zakresu kontroli finansowej w Szkole Podstawowej w Małej [...]

Zarzadzenie Nr 83/IIV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30.12.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 83/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie: ustalenia dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Na podstawie: art.30 ust. 2 pkt. 2i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ Dz. U. z [...]

Zarzadzenie Nr 82/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30.12.2005 r

ZARZĄDZENIE NR 82/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie: ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół na terenie Gminy Wielka Nieszawka Na podstawie: art.30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarzadzenie Nr 81/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30.12.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 81/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie: ustalenia dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Na podstawie: art.30 ust. 2 pkt. 2i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ Dz. U. z [...]

Zarządzenie Nr 75/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29.12.2005 r.

              ZARZĄDZENIE NR 75/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie: komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia [...]

Zarządzenie Nr 73.IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29.12.2005 r.

          ZARZĄDZENIE NR 73/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie: komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie [...]

Zarzadzenie Nr 80/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.12.2005 r.

                ZARZĄDZENIE NR 80/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie: art. 128 ust. 1 [...]

Zarządzenie Nr 79/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.12.2005 r.

             ZARZĄDZENIE NR 79/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego [...]

Zarzadzenie Nr 78/IV/2005 Wójta Gminy wielka Nieszawka z dnia 20.12.2005 r.

                   ZARZĄDZENIE NR 78/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i [...]

Zarzadzenie Nr 77/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 05.12.2005 r.

                ZARZĄDZENIE NR 77/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia [...]

Zarzadzenie Nr 76/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 05.12.2005 r.

                 ZARZĄDZENIE NR 76/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 5 grudnia 2005 r.   w sprawie: powołania komisji do likwidacji urządzeń [...]

Zarzadzenie Nr74/IV/2005 Wójta gminy Wielka Nieszawka z dnia 29.11.2005 r.

               ZARZĄDZENIE NR 74/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie: komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia [...]

Zarządzenie Nr 72/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28.11.2005 r.

             ZARZĄDZENIE NR 72/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie: powołania komisji ds. przyznawania zasiłków szkolnych w ramach pomocy [...]

Zarządzenie Nr 71/IV/2005 Wóta Gminy wielka Nieszawka z dnia 28.11.2005 r.

            ZARZĄDZENIE NR 71/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego [...]

Zarządzenie Nr 70/IV/05 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10.11.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 70/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2006 rok . Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 i art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 69/IV/05 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 07.11.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 69 /IV/ 2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 07. 11.2005 r. w sprawie: sposobu i terminu składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów   Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 o [...]

Zarzadzenie Nr 67/IV/05 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 03.11.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 67 /IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu OC w magazynie sprzętu OC Urzędu Gminy oraz magazynie sprzętu OC przedsiębiorstwa “ANDREWEX" oddział [...]

Zarządzenie Nr 68/IV/05 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21.10.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 68 /IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 października 2005 r.   w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art.128 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z [...]

Zarządzenie Nr 66/IV/05 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19.10.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 66/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 października 2005 r. w sprawie powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru częściowego i końcowego inwestycji p.n. ,,Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w [...]

Zarządzenie Nr 65/IV/05 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19.10.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19.10.2005 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. “Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wielkiej [...]

Zarządzenie Nr 64/IV/05 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19.10.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 64 /IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 października 2005 r.   w sprawie: powołania komisji w celu kontroli realizacji zakazów wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia [...]

Zarządzenie Nr 62/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 03.10.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 62 /IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 03. 10. 2005 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji PN. ,,Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 273 w Wielkiej [...]

Zarządzenie Nr 61/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30.09.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 61 /IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30.09.2005 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. ,,Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 273 w Małej [...]

Zarządzenie Nr 63/IV/05 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23.09.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 63 /IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 września 2005 r.   w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2005 .   Na podstawie:art.128 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych [...]

Zarządzenie Nr 60/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19.09.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 60 /IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 września 2005 r.   w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce.   Na podstawie art.33 ust.2 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 59/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19.09.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 września 2005 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. “ Przebudowa odcinka drogo wojewódzkiej nr 273 w [...]

Zarządzenie Nr 58/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16.09.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 58 /IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 września 2005 r.   w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie: art. 16 ustawy z dnia 26 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczpospolitej [...]

Zarz adzenie Nr 57/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15.09.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 57 /IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15 września 2005 r.   w sprawie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania p.n. ,, [...]

Zarządzenie Nr 56/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13.09.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 56 /IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13 września 2005 r. w sprawie: komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania p.n. [...]

Zarządzenie Nr 55/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 09.09.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 55 /IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 09 września 2005 r. w sprawie: powołania zespołu ds. opracowania projektu Regulaminu wynagradzania nauczycieli w roku 2006. Na podstawie: art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

Zarządzenie Nr 54/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 05.09.2005 r.

  ZARZĄDZENIE NR 54 /IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 05 września 2005 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. “Modernizacja ulicy Sportowej w m. Mała [...]

Zarządzenie Nr 53/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 02.09.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 /IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 września 2005r   w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu [...]

Zarządzenie Nr 52/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29.08.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 52 /IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie: powołania komisji w celu dokonania okresowej kontroli obiektów Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawie, Szkoły Podstawowej w Cierpicach pod kątem [...]

Zarządzenie Nr 51/IV/2005 Wójta gminy Wielka Nieszawka z dnia 29.08.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 51/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 sierpnia 2005 r.   w sprawie: ustalenia dodatku motywacyjnego dla nauczycieli Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym /Dz.U. z [...]

Zarządzenie Nr 50/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29.08.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 /IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie: ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół na terenie Gminy Wielka Nieszawka Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 i 4 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 49/IV/2005 Wójta gminy Wielka Nieszawka z dnia 29.08.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 49 /IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 sierpnia 2005r.   w sprawie: opracowania materiałów informacyjnych i planów finansowych przez komórki urzędu i podległe gminie jednostki organizacyjne. Na podstawie: [...]

Zarządzenie Nr 47/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16.08.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 47 /IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 sierpnia 2005 r.   w sprawie: powołania komisji w celu dokonania przeglądu okresowego na zadaniu pn. “Remont pokrycia i ocieplenia budynku starej Szkoły Podstawowej [...]

Zarządzenie Nr 48/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16.08.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 48 /IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 sierpnia 2005r.   w sprawie: powołania komisji w celu dokonania przeglądu pogwarancyjnego na zadaniu pn. “Budowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Brzoza [...]

Zarządzenie Nr 46/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16.08.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 46 /IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 sierpnia 2005r. w sprawie: powołania komisji w celu dokonania przeglądu okresowego na zadaniu pn. “Wyposażenie nowo wybudowanych sal lekcyjnych w meble i sprzęty w [...]

Zarządzenie Nr 45/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16.08.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 45/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16.08.2005 r. w sprawie: powołania komisji w celu dokonania przeglądu pogwarancyjnego na zadaniu pn. “Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi [...]

Zarzadzenie Nr 44/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16.08.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 44 /IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 sierpnia 2005r. w sprawie: powołania komisji celu dokonania przeglądu okresowego na zadaniu pn. “Rozbudowa szkoły podstawowej w Cierpicach Gm. Wielka Nieszawka” [...]

Zarządzenie Nr 43/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16.08.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 sierpnia 2005 r.   w sprawie: powołania komisji do szacowania szkód i trat suszowych §1. Powołanie komisji szacującej szkody i straty suszowe w składzie 1. [...]

Zarządzenie Nr 42/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 03.08.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 42/IV/2005 WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 03 SIERPNIA 2005 ROK   w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 128 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 [...]

Zarządzenie Nr 41/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29.07.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 41/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dniea 29.07.2005r.   w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. “Remont nawierzchni bitumicznej odcinka ulicy [...]

Zarządzenie Nr 40/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26.07.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 40/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26.07.2005 r   w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. “ Remont i odnowa nawierzchni bitumicznej odcinka [...]

Zarządzenie Nr 39/IV/2005 wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.07.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 39/IV/2005 wójta gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.07.2005 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. “Remont pokrycia dachów na obiektach: Ośrodka Kultury w [...]

Zarządzenie Nr 38/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia

ZARZĄDZENIE NR 38 /IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania p.n. “Budowa [...]

Zarządzenie Nr 37/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.07.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 37 /IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 lipca 2005r. w sprawie: komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania p. n. ,, Budowa chodnika [...]

Zarządzenie Nr 36/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19.07.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka Z dnia 19 lipca 2005r. W sprawie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania p.n. ,,Budowa odwodnienia [...]

Zarządzenie Nr 35/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 06.07.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 35/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa do spraw wyborów Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i [...]

Zarządzenie Nr 34/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 04.07.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 34 /IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania p.n. ,,Modernizacja [...]

Zarządzenie Nr 33/IV/2005 wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23.06.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 33 /IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 czerwca 2005r.   w sprawie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego remontu ulicy Długiej [...]

Zarządzenie Nr 32/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 01.06.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 32/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie: powołania komisji w celu dokonania przeglądu pogwarancyjnego na zadaniu pn. ,,Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Wierzbowej w [...]

Zarządzenie Nr 31/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30.05.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 31 /IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 maja 2005 r.   w sprawie: powołania obsady służby Stałego Dyżuru Wójta Gminy Wielka Nieszawka Na podstawie: Zarządzenia NR 13/ 05 Wojewody kujawsko – [...]

Zarządzenie Nr 30/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25.05.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia25 maja 2005 r. w sprawie: Organizacji i funkcjonowania stałych dyżurów oraz punktu kontaktowego na terenie gminy Wielka Nieszawka Na podstawie: 1. Rozporządzenia Rady [...]

Zarządzenie Nr 29/IV/2005 Wójta gminy Wielka Nieszawka z dnia 25.05.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 /IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. “Budowa drogi wewnętrznej na cmentarz w m. Mała Nieszawka. § [...]

Zarzadzenie Nr 28/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25.05.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 28 /IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 maja 2005 r.   w sprawie: powołanie kierownika kolonii letnich w roku 2005 dla dzieci z terenu gminy Wielka Nieszawka. §1. W związku z organizacją kolonii letnich [...]

Zarzadzenie Nr 27/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23.05.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 27 /IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23.05. 2005 r.   w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy Na podstawie art.129 § 1 Kodeksu Pracy zarządzam, co następuje: §1. Ustalam, że dla pracowników Urzędu [...]

Zarządzenie 27a/IV/2005 Wójta Gminy wielka Nieszawka z dnia 23.05.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 27 a /IV/ 2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23.05.2005 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 20/IV/2005 z dnia 20 kwietnia dotyczącego ustalenia odpłatności za kolonie letnie w 2005r. Na podstawie:art.30 ust.1 i 2 pkt 4 [...]

Zarządzenie Nr 26/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 17.05.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie: zasad korzystania z autobusu gminnego “GIMBUS”   Na podstawie: art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 23/IV/05 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29.04.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 23/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie: powołania komisji i zakresu kontroli w celu dokonania oceny pracy Pani Bronisławy Masłowskiej–dyrektora Szkoły Podstawowej w Małej [...]

Zarządzenie Nr 25/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29.04.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 kwietnia 2005 r.   w sprawie powołanie komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania p.n. [...]

Zarządzenie Nr 24/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29.04.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 24/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 kwietnia 2005r.   w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania p.n.,, [...]

Zarządzenie Nr 22/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28.04.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 22 /IV/ 2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 kwietnia 2005 r.   w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego organizacji [...]

Zarządzenie Nr 21/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25.04.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 kwietnia 2005 r.   w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego remontu [...]

Zarządzenie Nr 20/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.04.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 20/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.04.2005 r.   w sprawie: ustalenia odpłatności za kolonie letnie w 2005r. Na podstawie: art. 30 ust. 1 i 2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 18/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 11.04.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przygotowania u przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego remontu drogi [...]

Zarządzenie Nr 17/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 08.04.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8 kwietnia 2005 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego budowy drogi [...]

Zarządzenie Nr 19/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 06.04.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 /IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005 rok.   Na podstawie: art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o [...]

Zarządzenie Nr 16/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 06.04.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 kwietnia 2005 r.   w sprawie: określenia zasad przyznawania ekwiwalentu za używanie reprezentacyjnego ubioru służbowego   Na podstawie art. 94 pkt. 4 kodeksu [...]

Zarządzenie Nr 15/IV/2005 wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 06.04.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę przyczepy jednoosiowej T 655 ( 2t ) z [...]

Zarządzenie Nr 14/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszwka z dnia 06.04.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 14/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 kwietnia 2005 r.   W sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę zamiatarki do ciągnika [...]

Zarządzenie Nr 13/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 05.04.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/IV/2005 Wójta Gminy w Wielkiaj Nieszawce z dnia 5 kwietnia 2005 r.   W sprawie: ustalenia dnia 8 kwietnia 20005 dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce. Na podstawie art. 129 §!. [...]

Zarządzenie Nr 12/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 04.04.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 kwietnia 2005 r.   W sprawie: powołania komisji do szacowania szkół i strat powodziowych §1. Powołanie komisji szacującej szkody i straty powodziowe w [...]

Zarządzenie Nr 11/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29.03.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie: ustalenie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Na podstawie:art. 30 ust.2.pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym/Dz.U. Z [...]

Zarządzenie Nr 9/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26.03.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 marca 2005 r. W sprawie:odwołania alarmu przeciwpowodziowego W związku z osiągnięciem o godz. 13:00 dnia 26.03.2005 r. Na wodowskazie w Toruniu stanu wody rz. Wisły=646 cm, [...]

Zarządzenie Nr 10/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25.03.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie: ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół na terenie Gminy Wielka Nieszawka Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 i 4 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 8/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23.03.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 marca 2005 r. W sprawie:ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego W związku z osiągnięciem o godz. 13:00 dnia 23.03.2005 r. na wodowskazie w Toruniu stanu wody rz. Wisła=653 cm, [...]

Zarządzenie Nr 7/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 03.03.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 3 marca 2005 roku   w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy [...]

Zarządzenie Nr 6/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 17.02.2005 r.

           ZARZĄDZENIE NR 6/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 17 lutego 2005 r.   w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce. Na podstawie: art. 33 [...]

Zarzadzenie Nr 5/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 17.02.2005 r.

  ZARZĄDZENIE NR 5/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 stycznia 2005 r.   w sprawie: powołania komisji i zakresu kontroli w celu dokonania oceny pracy Pani Bogdany Drychty- dyrektora Szkoły Podstawowej w [...]

Zarządzenie Nr 4/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31.01.2005 r.

  ZARZĄDZENIE NR 4/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 stycznia 2005 r.   w sprawie: powołania komisji i zakresu kontroli w celu dokonania oceny pracy Pani Bogdany Drychty- dyrektora Szkoły Podstawowej w [...]

Zarządzenie Nr 3/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19.01.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 stycznia 2005 roku   w sprawie: określenie sposobu przechowywania i ewidencjonowania pieczęci oraz kluczy do pomieszczeń Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce . Na [...]

Zarządzenie Nr 2/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 04.01.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 2 /IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 04 stycznia 2005 r.   w sprawie ustalenia opłaty za wywóz nieczystości płynnych. Na podstawie: art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 1/IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 03.01.2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 1 /IV/2005 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 03 stycznia 2005 r.   w sprawie powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego inwestycji p.n.: “Budowa gminnej sieci kanalizacyjnej w [...]

metryczka