2004

2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

2004

Zarządzenie Nr 71/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28.12.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 71/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 grudnia 2004 r.   w sprawie: opłat za korzystanie z mienia komunalnego. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst [...]

Zarządzenie Nr 70/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28.12.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 70/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 grudnia 2004 r.   w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy. Na podstawie art. 130 §2 Kodeksu Pracy. zarządzam, co następuje: §1. Z uwagi na [...]

Zarządzenie Nr 69/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22.12.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie: ustalenia dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Na podstawie: art.30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym/Dz. U. z 2001 r. [...]

Zarządzenie Nr 68/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22.12.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 68/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie: ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół na terenie Gminy Wielka Nieszawka Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 i 4 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarzadzenie Nr 67/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.12.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 67/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej. Na podstawie art.26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr [...]

Zarzadzenie Nr 66/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16.12.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 66 /IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji p.n. “Budowa gminnej sieci kanalizacyjnej w Wielkiej [...]

Zarzadzenie Nr 65/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14.12.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 65 /IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę ciągnika z pługiem do odśnieżania [...]

Zarządzenie Nr 64/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14.12.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 64 /IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2004 r.   w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy. Na podstawie: art.130 § 2 Kodeksu Pracy zarządzam, co następuje: §1. Z uwagi na wystąpienie [...]

Zarządzenie Nr 63a/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 06.12.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 63A /IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji p.n. ,, podjazdy dla niepełnosprawnych wraz z zadaszeniami w [...]

Zarzadzenie Nr 63/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23.11.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 63 /IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 listopada 2004 r.   w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji p.n. “budowa zatoki autobusowej przy drodze [...]

Zarządzenie Nr 62/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15.11.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 62/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004 rok. Na podstawie art. 128 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, [...]

Zarządzenie Nr 61/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10.11.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 61/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pt.”Zmiana wyposażenia przepompowni P-18, dodatkowa [...]

Zarządzenie Nr 60/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10.11.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 60/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10 listopada 2004r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2005 rok. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 i art..52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 59a/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28.10.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 59A/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28.10. 2004r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego - ,,Remontu i odbudowy nawierzchni [...]

Zarządzenie Nr 59/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28.10.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie: powołania komisji odbiorowej odbioru pogwarancyjnego inwestycji p.n. “modernizacja ulicy Sosnowej w Cierpicach” (umowa nr 33/01 z dnia [...]

Zarzadzenie Nr 58/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.10.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 października 2004r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji p.n. “Budowa chodnika w ulicy Sosnowej w [...]

Zarzadzenie Nr 57/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.10.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 57/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 października 2004 w sprawie: kontroli zabezpieczenia komputerowych baz danych Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawie w zakresie przetwarzania danych osobowych. Na [...]

Zarządzenie Nr 56/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.10.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 56/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 października 2004 r. w sprawie: powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia przyczyn i okoliczności zdarzenia z dnia 20 października 2004r., któremu uległa pani Anna [...]

Zarzadzenie Nr 55/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18.10.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 października 2004 r.   w sprawie: skorygowania adresów posesji . §1. W miejsce dotychczasowych adresów : 1.Cierpice ul. Leśna 8 A 2.Cierpice ul. Leśna [...]

Zarzadzenie Nr 54a/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14.10.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 54a/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 października 2004 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji p.n. “podjazd dla niepełnosprawnych wraz z [...]

Zarządzenie Nr 54/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14.10.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 października 2004 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004 rok. Na podstawie art. 128 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. [...]

Zarządzenie Nr 53/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 05.10.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 53/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 5 października 2004 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pt. ,,Budowa chodnika przy drodze woj. Nr273 dz. Nr 65 w m. [...]

Zarządzenie Nr 52/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 05.10.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 05października 2004 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pt. “ Budowa linii kablowej n.n dla zasilania energią [...]

Zarządzenie Nr 51/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30.09.2004 r.

  ZARZĄDZENIE NR 51/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 października 2004 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004 rok. Na podstawie art. 128 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. [...]

Zarzadzenie Nr 50/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24.09.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 50/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 września 2004 r. w sprawie: powołania komisji w celu dokonania przeglądu dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. Stosownie do pisma Krajowego Biura [...]

Zarządzenie Nr 49/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23.09.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 49/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 września 2004 r. w sprawie powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego - ,,Remontu i odbudowy [...]

Zarzadzenie Nr 48/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23.09.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 48/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 września 2004 r. w sprawie: powołania komisji odbioru pogwarancyjnego obiektu : “ Budowa gminnej sieci wodociągowej z przebiegiem przez działkę nr 115;116;115/9 oraz [...]

Zarzadzenie Nr 47/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16.09.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 47/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 września 2004r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pt. “przebudowa ul. Olszynowej w m. Mała Nieszawka gm. [...]

Zarządzenie Nr 46/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16.09.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 46/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 września 2004 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pt. “Przebudowa ul Tulipanowej w m. Wielka Nieszawka gm. [...]

Zarządzenie Nr 45/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16.09.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 45/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 września 2004 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pt. “Przebudowa drogi wewnętrznej- plac do zawracania [...]

Zarządzenie Nr 44/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14.09.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2004 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. opracowania festynu p.n. “Żyjmy zdrowiej” w gminie Wielka Nieszawka. zarządzam, co następuje: §1. 1. [...]

Zarzadzenie Nr43/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10.09.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10 września 2004 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pt. “ Wykonanie czterech boksów szatniowych w Szkole [...]

Zarządzenie Nr 42/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10.09.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 42/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10 września 2004 r. w sprawie: zmiany regulaminu Gminnego Centrum Informacji w Gminie Wielka Nieszawka . zarządzam, co następuje: §1. §2 ust. 4 załącznika do zarządzenia [...]

Zarządzenie Nr 41/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Niesawka z dnia 10.09.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 41/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10 września 2004 r. w sprawie: opracowania materiałów informacyjnych i planów finansowych przez podległe gminie jednostki organizacyjne.   Na podstawie art. 30 ust. 1 [...]

Zarzadzenie Nr 39/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10.09.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 39/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10 września 2004 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pt.” Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączem do [...]

Zarządzenienie Nr 40/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 09.09.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 40/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 9 września 2004 r.   w sprawie: powołania zespołu ds. opracowania projektu Regulaminu wynagradzania nauczycieli w roku 2005. Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 [...]

Zarzadzenie Nr 38/IV/2004 wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31.08.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzania odbioru końcowego inwestycji pt. ,,Przebudowa drogi wewnętrznej- dojazdowej przy Szkole [...]

Zarządzenie Nr 37/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23.08.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 37/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pt.,,Rozbudowa i wyposażenie sieci dróg rowerowych w gminie [...]

Zarzadzenie Nr 36/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19.08.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie: ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół na terenie Gminy Wielka Nieszawka.   Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 2 i 4 ustawy z [...]

Zarzadzenie Nr 35/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19.08.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 35/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie: ustalenia dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.   Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie Nr 34/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18.08.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 34 /IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 sierpnia 2004r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego “Budowa linii kablowej [...]

Zarządzenie Nr 33/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12.08.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie: powołania komisji w celu dokonania przeglądu pogwarancyjnego na zadaniu pt. “ Remont i modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Małej [...]

Zarządzenie Nr 32/IV/2004 wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 09.08.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 32/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego “Budowy chodnika przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 31/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 04.08.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 31/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pt.”Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych [...]

Zarządzenie Nr 30/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28.07.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pt. ,,Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Cierpicach gm. Wielka [...]

Zarządzenie Nr 29/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26.07.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 lipca 2004 r.   w sprawie:zmiany budżetu gminy na 2004 rok. Na podstawie art. 128 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. [...]

Zarządzenie Nr 28/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22.07.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 28/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia lipca 2004 r. w sprawie: powołania komisji przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego ,,Budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej [...]

Zarządzenie Nr 27/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22.07.2004 roku.

ZARZĄDZENIE NR 27/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22 lipca 2004 r.   w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego ,,Przebudowy ul. [...]

Zarządzenie Nr 26/IV/2004 wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22.07.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego ,,Przebudowy drogi wewnętrznej [...]

Zarządzenie Nr 25/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14.07.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 lipca 2004 r.   w sprawie: korzystania z telefonów komórkowych. Na podstawie art. 33 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z [...]

Zarządzenie Nr 24/IV/2004 Wójta Gminy wielka Nieszawka z dnia 06.07.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 24/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 lipca 2004 r.   w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnej dla Pani Beaty Kruczkowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela [...]

Zarządzenie Nr 23/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30.06.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 23/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 czerwca 2004 r.   w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego ,, Wykonania sieci [...]

Zarządzenie Nr 22a/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15.06.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 22a/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej. Na podstawie §2 porozumienia z dnia 16 marca 2004r. [...]

Zarządzenie Nr 22/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15.06.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego “wykonania wyposażenia [...]

Zarządzenie Nr 21/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14.06.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 czerwca 2004 r.   w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum w Cierpicach. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy o samorządzie gminnym (j.t. [...]

Zarządzenie Nr 20/IV/2004 Wójta Gm,iny Wielka Nieszawka z dnia 24.05.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 20/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 maja 2004 r.   w sprawie: powołania kierowników kolonii letnich w roku 2004 dla dzieci z terenu gminy Wielka Nieszawka. zarządzam, co następuje: §1. W związku z [...]

Zarzadzenie Nr 19/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19.05.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru wykonawcy inwestycji p.n. “Rozbudowa i wyposażenie sieci dróg rowerowych w gminie Wielka Nieszawka; w [...]

Zarządzenie Nr 18/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19.05.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 48 ust. 1 z dnia 12 kwietnia 2001r.- Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i [...]

Zarzadzenie Nr 16/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18.05.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 maja 2004r.   w sprawie: ustalenia odpłatności za kolonie letnie. Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z [...]

Zarządzenie Nr 17/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 17.05.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 17 maja 2004 r.   w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego [...]

Zarządzenie Nr 16/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 17.05.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 maja 2004 r.   w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego ustalenia odpłatności za kolonie letnie. Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o [...]

Zarzadzenie Nr 15/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 05.05.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 5 maja 2004r.   w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego “wymiany [...]

Zarzadzenie Nr 14/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia19.04.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 14/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 kwietnia 2004r.   w sprawie: regulaminu czytelni internetowej w gminie Wielka Nieszawka. zarządzam, co następuje: §1. Ustalam Regulamin czytelni internetowej w [...]

Zarządzenie Nr 13/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19.04.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 kwietnia 2004 r.   w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego [...]

Zarządzenie Nr 12/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19.04.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 kwietnia 2004r.   w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy. Na podstawie art. 129 §1 Kodeksu Pracy zarządzam, co następuje: §1. Z uwagi na wystąpienie święta [...]

Zarządzenie Nr 8/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10.04.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10 marca 2004 r.   w sprawie: powołania zespołu ds. opracowania projektu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wielka Nieszawka. §1. 1. Powołuję Zespół ds. opracowania projektu [...]

Zarządzenie Nr 11/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 06.04.2004 roku.

ZARZĄDZENIE NR 11/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2004 rok.   Na podstawie: art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o [...]

Zarządzenie Nr 9a/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 05.04.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 9a/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 5 kwietnia 2004 r.   w sprawie: regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce. Na podstawie art. 33 ust. 2 z dnia 8 marca 1990r.- zamówień samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 9/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 05.04.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego “dostawy [...]

Zarządzenie Nr 7/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 04.03.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego “dostawy oleju [...]

Zarządzenie Nr 6/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 01.03.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 marca 2004 r.   w sprawie: powołania Zespołu ds. Obsługi Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Gminy Wielka Nieszawka. Na podstawie §1.rozporządzenia Ministra [...]

Zarządzenie Nr 5/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 17.02.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 5/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie: poszerzenia składu osobowego Gminnego Zespołu Reagowania.   Na podstawie § 3 ust.7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 roku [...]

Zarządzenie Nr 4/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10.02.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie: Zabezpieczenia logistycznego uczestników akcji przeciwpowodziowej. W dniu 5.02.2004 r. zawarłem ,,Porozumienie” z Dowódcą Jednostki [...]

Zarządzenie Nr 3/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 06.02.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy oleju opałowego w roku 2004 .   Na [...]

Zarządzenie Nr 2/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27.01.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie: ustalenia cennika dotyczącego korzystania z urządzeń biurowych. zarządzam, co następuje: §1. 1. Ustalam cennik dotyczący korzystania z [...]

Zarządzenie Nr 1/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26.01.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie: opłat za korzystanie z mienia komunalnego.   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst [...]

metryczka