2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 3/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 06.02.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 lutego 2004 r.

w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy oleju opałowego w roku 2004 .

 

Na podstawie art. 20a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002, Nr 72, poz.664, ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję komisję w składzie:

1.Jacek Mularz – przewodniczący komisji

2.Waldemar Urbaczewski – sekretarz komisji

3.Bronisława Masłowska – członek komisji

4.Barbara Michalska-Glich – członek komisji

5.Bogdana Drychta – członek komisji

§2.

Zadaniem komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy oleju opałowego w roku 2004, wraz z zaproponowaniem Wójtowi Gminy najkorzystniejszej oferty.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                               Wójt Gminy

(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (6 lutego 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (3 stycznia 2006, 11:36:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 689