2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 4/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10.02.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10 lutego 2004 r.

w sprawie: Zabezpieczenia logistycznego uczestników akcji przeciwpowodziowej.

W dniu 5.02.2004 r. zawarłem ,,Porozumienie” z Dowódcą Jednostki Wojskowej 1523 w Inowrocławiu. Dotyczy one udziału wydzielonych sił i środków z w/w JW. W akcji przeciwpowodziowej na terenie gminy Wielka Nieszawka. Po dokonaniu dodatkowych uzgodnień z przedstawicielami tej jednostki.

zarządzam, co następuje:

Po otrzymaniu informacji o rozpoczęciu przegrupowania pododdziału z m. Inowrocław rozpocząć przygotowania do zakwaterowania i wyżywienia dla 2 żołnierzy zawodowych i 8 żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. Przedsięwzięcia wykonać w ciągu 8 godzin od otrzymania informacji.

W celu zabezpieczenia zakwaterowania, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cierpicach, ma przygotować odpowiednią ilość pomieszczeń i sprzęt kwaterunkowy dla kadry oraz pozostałych żołnierzy. Wytypować pomieszczenia sanitarne jak również zabezpieczyć personel pomocniczy do utrzymania czystości w przygotowanych pomieszczeniach.

W celach zabezpieczenia wyżywienia, Dyrektor Gimnazjum w Cierpicach, przygotować stołówkę i kuchnię oraz personel do przygotowania posiłków. Produkty żywnościowe wstępnie zamówić na pierwszą dobę (od 13 godziny akcji przeciwpowodziowej).

Za koordynację realizacji w/w przedsięwzięć czynię odpowiednią p. Magdalenę Żbikowską – członka grupy opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA.

                                                                                                Wójt Gminy

(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (10 lutego 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (3 stycznia 2006, 11:42:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 788