2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 5/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 17.02.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 5/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 17 lutego 2004 r.

w sprawie: poszerzenia składu osobowego Gminnego Zespołu Reagowania.

 

Na podstawie § 3 ust.7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 roku (Dz. U. Nr 215, poz.1818) w sprawie sposobu tworzenia gminnego reagowania , powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania, oraz w związku z zakończeniem działalności Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego

zarządzam, co następuje:

Do składu Gminnego Zespołu Reagowania, utworzonego Zarządzeniem nr 27 2002 / IV Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 grudnia 2002 roku., powołuję na członków Grupy operacji i organizacji działań oraz zabezpieczenia logistycznego:

- p. ROMIN Józef – Prezes RSP ,,Odnowa” w Wielkiej Nieszawce

- p. URBACZEWSKI Waldemar – inspektor Urzędu Gminy ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego ;

- p. DĄBROWICZ Julian – Przewodniczący Spółki Wodnej, zamieszkały w Małej Nieszawce ;

- p. ZAKIERSKI Tomasz – rolnik, zamieszkały w Małej Nieszawce ;

- p. GRENDA Józef – rolnik, zamieszkały w Małej Nieszawce ;

- p. WRZESIEŃ Daria – Naczelnik Urzędu Pocztowego w Cierpicach.

 

Wyżej wymienionych zobowiązuje się do systematycznego uczestnictwa w posiedzeniach Gminnego Zespołu Reagowania, przestrzegania regulaminu GZR oraz pełnej realizacji zadań i obowiązków z niego wynikających.

Jednocześnie unieważniam § 4 - Zarządzenia Nr 27 / 2002 / IV Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 grudnia 2002 r., w części dotyczącej wyznaczenia na drugiego zastępcę szefa GZR inspektora UG p. Jerzego Pehlke.

                                                                                                Wójt Gminy

(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (17 lutego 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (3 stycznia 2006, 11:44:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 878