2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 6/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 01.03.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 marca 2004 r.

 

w sprawie: powołania Zespołu ds. Obsługi Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Gminy Wielka Nieszawka.

Na podstawie §1.rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 17 maja 2002 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. nr. 67, poz. 619)

zarządzam, co następuje:

§1.

1. Zadaniem Zespołu jest realizacja zadań i czynności związanych z bieżącym prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi i zawartymi umowami.

2. Powołuje Zespół ds. Obsługi Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Gminy Wielka Nieszawka zwany w dalszej części zarządzania “Zespołem”- w składzie

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

Zakres odpowiedzialności

1

Jacek Mularz

Przewodniczący zespołu

Administrator strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej, nadzór redakcyjny

2

Maria Rumuńska

Członek zespołu

Akty prawne miejscowego, oświadczenia majątkowe, organy Gminne, komisje Rady

3

Bogdan Bartosiński

Członek zespołu

Zamówienia publiczne, inwestycje

4

Waldemar Urbaczewski

Członek zespołu

Zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska

5

Agnieszka Wąsikowska

Członek zespołu

Finanse gminy, majątek gminy, gospodarka komunalna

6

Dorota Balejko

Członek zespołu

Przyjmowanie, stan załatwiania spraw, Statystyka, rejestry, ewidencje, dane publiczne

7

Małgorzata Trawińska

Członek zespołu

Inne informacje

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy

(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (1 marca 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (3 stycznia 2006, 15:33:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 690