2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 9/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 05.04.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 5 kwietnia 2004 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego “dostawy oleju opałowego w kresie od 1 maja 2004r. do 30 kwietnia 2005 r.

Na podstawie art. 19 ust. 2 z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień (Dz.U. z 2004, nr. 19, poz. 177)

zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję komisję przetargową w składzie:

Jacek Mularz- przewodniczący komisji

Waldemar Urbaczewski - sekretarz komisji

Janusz Żurawski- członek komisji

Bronisława Masłowska- członek komisji

Barbara Michalska- Glich - członek komisji

Bogdana Drychta- członek komisji

§2.

Zadaniem komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego “wykonania podjazdów dla niepełnosprawnych wraz z podjazdami w budynku: dostawy oleju opałowego w kresie od 1 maja 2004r. do 30 kwietnia 2005 r. w szczególności:

a) ocena spełnienie przez oferentów warunków udziału w postępowaniu,

b) badania i ocena ofert,

c) przedstawianie wójtowi propozycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenie oferty

d) zaproponowanie wójtowi gminy najkorzystniejszej oferty,

e) występowanie do wójta z wnioskiem o unieważnienie postępowania na podstawie czynności o których mowa w punktach “a” i “b”

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                               Wójt Gminy

(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (5 kwietnia 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (4 stycznia 2006, 08:34:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 679