2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 9a/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 05.04.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 9a/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 5 kwietnia 2004 r.

 

w sprawie: regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce.

Na podstawie art. 33 ust. 2 z dnia 8 marca 1990r.- zamówień samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, nr. 142, poz. 1591, ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§1.

Ustalam Regulamin Organizacyjny Urzędu gminy w Wielkiej Nieszawce, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Zastępcy wójta

§3.

Traci moc uchwala Nr XIII/78/0 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 04 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2004 roku.

                                                                                                 Wójt Gminy

(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (5 kwietnia 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (4 stycznia 2006, 10:02:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 820