2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 11/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 06.04.2004 roku.

ZARZĄDZENIE NR 11/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 kwietnia 2004 r.

w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2004 rok.

 

Na podstawie: art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 oraz z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851)

zarządzam, co następuje:

§1.

Przedstawiam harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu gmina na rok 2004 rok opracowany na okresy kwartalne:

I. DOCHODY - 6.698.000,00

w tym:

I kwartał - 2.107.930,00

II kwartał - 1.499.700,00

III kwartał - 1.564.700,00

IV kwartał - 1.525.670,00

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Wydatki - 6.698.000,00

w tym:

I kwartał - 1.097.490,00

II kwartał - 1.493.970,00

III kwartał - 2.280.360,00

IV kwartał - 1.826.180,00

Zgodnie z załącznikiem nr.2 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierz się Wójtowi i Skarbnikowi Gminy.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                Wójt Gminy

(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (6 kwietnia 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (4 stycznia 2006, 10:06:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 618