2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 13/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19.04.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 kwietnia 2004 r.

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego organizacji kolonii letnich dla dzieci z terenu gminy Wielka Nieszawka.

Na podstawie art. 19 ust. 2 z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień (Dz.U. z 2004, nr. 19, poz. 177)

zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję komisję przetargową w składzie:

Magdalena Żbikowska- przewodniczący komisji

Waldemar Urbaczewski - sekretarz komisji

Stefan Opyrchał- członek komisji

Aneta Skorulska- członek komisji

§2.

Zadaniem komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego “wykonania podjazdów dla niepełnosprawnych wraz z podjazdami w budynku: powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego organizacji kolonii letnich dla dzieci z terenu gminy Wielka Nieszawka.” w szczególności:

a) ocena spełnienie przez oferentów warunków udziału w postępowaniu,

b) badania i ocena ofert,

c) przedstawianie wójtowi propozycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenie oferty

d) zaproponowanie wójtowi gminy najkorzystniejszej oferty,

e) występowanie do wójta z wnioskiem o unieważnienie postępowania na podstawie czynności o których mowa w punktach “a” i “b”

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                  Wójt Gminy

(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (19 kwietnia 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (4 stycznia 2006, 10:13:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 675