2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarzadzenie Nr 14/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia19.04.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 14/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 kwietnia 2004r.

 

w sprawie: regulaminu czytelni internetowej w gminie Wielka Nieszawka.

zarządzam, co następuje:

§1.

Ustalam Regulamin czytelni internetowej w gminie Wielka Nieszawka, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam zastępcy wójta.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                 Wójt Gminy

(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (19 kwietnia 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (4 stycznia 2006, 10:18:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 697