2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 18/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19.05.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 maja 2004 r.

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 48 ust. 1 z dnia 12 kwietnia 2001r.- Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. Nr. 46, poz. 499 z późn. zm.) w związku z art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r.- Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr. 25, poz. 219)

zarządzam, co następuje:

§1.

Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r. powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach osobowych określonych w załącznikach nr 1-4 do zarządzenia

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                               Wójt Gminy

(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (19 maja 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (4 stycznia 2006, 10:55:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 799