2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zarządzenie Nr 22/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15.06.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/IV/2004

Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15 czerwca 2004 r.

w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego “wykonania wyposażenia sal lekcyjnych w nowej cz. Szkoły Podstawowej w Cierpicach”.

Na podstawie art.19 ust.2 z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień (Dz.U. z 2004, nr. 19, poz. 177)

zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję komisję przetargową w składzie:

Jacek Mularz- przewodniczący komisji

Waldemar Urbaczewski- sekretarz komisji

Bogdan Bartosiński- członek komisji

Bogdana Drychta- członek komisji (dyrektor szkoły)

Janusz Żurawski- członek komisji

§2.

1. Zadaniem komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego “wykonania wyposażenia sal lekcyjnych w nowej cz. Szkoły Podstawowej w Cieplicach.” w szczególności:

a) ocena spełnienie przez oferentów warunków udziału w postępowaniu

b) badania i ocena ofert,

c) przedstawianie wójtowi propozycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenie oferty

d) zaproponowanie wójtowi gminy najkorzystniejszej oferty,

e) występowanie do wójta z wnioskiem o unieważnienie postępowania na podstawie czynności o których mowa w punktach “a” i “b”

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                   Wójt Gminy

(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (15 czerwca 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (4 stycznia 2006, 11:12:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 612